Undersökningar som gör skillnad

 • Tydlighet
 • Kvalitet
 • Användbarhet
 • Skräddarsytt

Läs vidare

Undersökningar

 • Kundundersökningar

  En väl genomförd kundundersökning kan vara en mycket värdefull resurs för en organisation. Axánd hjälper såväl stora som små företag med att genomföra kundundersökningar. Vi arbetar både med mer kvantitativa metoder såsom NKI (Nöjd-Kund-Index) och mer kvalitativa metoder som till exempel djupintervjuer.

  Läs mer »
 • Marknadsundersökningar

  En marknadsundersökning handlar om att hitta nya kunder, kartlägga marknader eller att utvärdera vad befintliga kunder tycker. Genom att ha erfarenhet från att arbeta med såväl snäva, specialiserade målgrupper som breda, allmänna målgrupper vet vi också hur man bäst anpassar frågor och metod efter de som ska delta i undersökningen.

  Läs mer »
 • Attitydundersökningar

  För att kunna fatta så korrekta beslut som möjligt är det inom offentlig och ideell sektor viktigt att ta reda på medborgares/ medlemmars attityder och åsikter.

  Läs mer »
 • Läsarundersökningar

  Vi på Axánd har mångårig erfarenhet av att genomföra läsarundersökningar. Vi känner väl till vilken typ av frågor som ger god utdelning och vilka frågor som ser bra ut på pappret men fungerar sämre i praktiken. Vi vet hur man bäst når olika målgrupper och vi förstår att resultatet av undersökningen ofta har många mottagare.

  Läs mer »
 • Medarbetarundersökningar

  Axánds modell för medarbetarundersökningar - Den framgångsrika arbetsplatsen - skiljer sig från de flesta andra medarbetarundersökningar. Fokus ligger på varje enskild individs ansvar att skapa en bra och framgångsrik arbetsplats. Undersökningen bygger på enkelhet och på individens kraft att påverka och förbättra.

  Läs mer »
 • Kampanjutvärderingar

  I samband med att man genomför någon form av kampanj, exempelvis en reklam- eller informationskampanj, är det bra att planera även för en utvärdering av kampanjen.

  Läs mer »

Metoder

 • Fokusgrupper

 • Telefonintervjuer

 • Djupintervjuer

 • Webbenkäter

 • Webbpaneler

 • På stan/På plats

 • Skriftliga enkäter

Ett urval av kunder

 • Dagens Arbete
 • Cancerfonden
 • Proffice
 • Bluestep
 • Danvikshem
 • Högskolan Väst
 • Utrikespolitiska Institutet
 • Fågelviks-gruppen

Gediget arbete ger bra undersökningar

En bra undersökning kräver gediget arbete och stort engagemang.

Det handlar om att hjälpa kunderna att fastställa hur man vill kunna använda resultatet av undersökningen.
Det handlar om att titta på  vilka förutsättningar (budget, tidsramar, formella krav etc.) som finns för undersökningen.
Det handlar om att bry sig om detaljer, planera, hämta erfarenhet från tidigare projekt och känna till hur olika målgrupper fungerar.
Det handlar om att tycka om sitt arbete.

Det handlar helt enkelt om att skapa undersökningar som gör skillnad.


Samarbeten

Kontakta oss

Telefonnummer och adress

Tel: 08-505 865 70

E-post: info@axand.se

Axánd Konsult AB
Solna Torg 19, plan 5
171 45 Solna

Projektledare

Maria Nettersand 
maria@axand.se
Mobil: 0703-13 53 08

Hur kan vi hjälpa dig?