Samarbete STQM

Vårt samarbete med STQM innebär att vi kan erbjuda våra kunder hjälp från erfarna konsulter inom verksamhetsutveckling. Genom sin helhetssyn på organisationen kan STQM erbjuda Axánds kunder såväl mindre punktinsatser som större åtaganden där hela eller delar av organisationen involveras.Tillsammans med STQM kan vi erbjuda en kostnadseffektiv undersökning med säkerställd relevans och en kreativ brygga till förbättrande åtgärder. Undersökningen resulterar inte i oöverskådligt långa listor, utan ni får konkret och mycket värdefull hjälp med att prioritera och förslag på relevanta och konkreta åtgärder som går att genomföra. STQM:s arbete kan exempelvis gälla processtöd till chefer och team, olika typer av utbildningar eller coaching. Tillsammans med STQM erbjuder vi också korta uppföljande medarbetarundersökningar som genomförs några gånger per år, så kallade pulsmätningar, för att snabbare kunna mäta effekterna av utvecklingsarbetet.
 
STQM arbetar med alla delar i organisationen för att på så sätt uppnå ökad nöjdhet bland såväl kunder som medarbetare. Samtidigt förbättras ekonomin och ökad effektivitet uppnås. Genom sin mångåriga erfarenhet och kunskap inom framför allt välfärdstjänster och ledningssystem är STQM en viktig samarbetspartner för oss på Axánd. Läs mer om STQM här.