Medarbetarundersökningar

Medarbetarna är en allt viktigare resurs, och i många organisationer är det den viktigaste resursen. När det samtidigt råder hård konkurrens om arbetskraften, innebär det att det blir allt viktigare för företag och organisationer att lyssna på sina medarbetare och att agera utifrån vad medarbetarna berättar.

Medarbetarna är en viktig och dyr resurs

Hur medarbetarna mår och hur engagerade de är påverkar hela organisationen. Det påverkar exempelvis personalomsättning och sjukfrånvaro, men också hur det rent ekonomiskt går för en organisation. Det finns med andra ord mycket tydliga incitament att lyssna på sina medarbetare. Ett sätt att göra detta är genom medarbetarundersökningar.

Fem snabba frågor om medarbetarundersökningar:

När en organisation genomför en medarbetarundersökning är det viktigt att undersökningen känns meningsfull för medarbetarna. Därför har vi valt en modell där frågorna enbart tar fem-tio minuter att besvara. Frågorna är dessutom enkelt formulerade och är lätta att tolka. Med andra ord, alla medarbetare hinner svara och risken för feltolkningar är liten. Frågor där svaren är givna är noggrant bortsorterade, för att lämna enbart sådana frågor där variation är möjlig och som därmed är värda att ställa.

1) Vem behöver genomföra en medarbetarundersökning?
Alla organisationer behöver lyssna på hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation och organisationen där de arbetar.

2) Varför är det viktigt att lyssna?
Medarbetarna sitter på unik kunskap om hur organisationen fungerar och vad som kan göras bättre. Bara detta gör att det är värt att lyssna på medarbetarna. Dessutom finns det i dagens samhälle en förväntan att organisationen där man arbetar ska värdera ens åsikter och vilja lyssna. Lyssnar inte arbetsgivaren, är risken stor att man känner sig oviktig som medarbetare, och därmed blir det också lättare att byta arbetsgivare.

3) Årlig medarbetarundersökning, NMI (nöjd-medarbetar-index) eller pulsmätningar?
Kärt barn har många namn. Medarbetarundersökningar kan delas in i många undergrupper och göras på många sätt. Vi har stor erfarenhet av såväl stora som små organisationer och vi har dessutom tillgång till olika modeller som gör att vi på ett effektivt och bra sätt kan hjälpa er att hitta den typ av undersökning som passar er bäst.

4) Hur får man resultatet från medarbetarundersökningen att bli ett levande dokument i organisationen?
Bäst skapas engagemang bland medarbetarna för undersökningen genom att som ledning och som chef visa att resultatet är viktigt. Genom att aktivt och tillsammans med medarbetarna ta fram en handlingsplan grundad i resultatet från undersökningen skapas en grund för det fortsatta arbetet. Genom täta uppföljningar och genom att mäta uppföljningsarbetet kan insatserna anpassas efter hur väl de når uppsatt mål och efter förändringar i organisationen.

5) Hur vet vi vad som är ett bra resultat?
Många medarbetarundersökningar erbjuder olika jämförelsemått, så kallade benchmarks. Benchmarks kan vara en bra indikator för att se om er organisations resultat skiljer sig från andra organisationers resultat i samma bransch eller i samma storlek. Dock ger benchmarks inte hela sanningen utan bör tas som ett riktmärke, och tolkas med försiktighet. Hänsyn bör alltid främst läggas vid den egna organisationens mål och inriktning. Därför föreslår vi att ni utöver att använda er av olika typer av benchmarks, också tar fram interna lägstanivåer och mål. Det vill säga att ni redan innan undersökningen genomförs sätter mål för vilken lägstanivå ni vill ha i bolaget och vad ni tycker vore ett riktigt bra resultat.

Vår modell för medarbetarundersökning - Den framgångsrika arbetsplatsen

Läs mer här om vår modell för medarbetarundersökning - Den framgångsrika arbetsplatsen. Om du är ute efter en skräddarsydd lösning är det lättast att kontakta oss direkt.

 

B-Engaged

Axánd är mycket stolta över att sedan hösten 2018 kunna presentera tjänsten B-Engaged. B-Engaged är en modern och innovativ tjänst för medarbetarundersökningar. Fokus ligger på att mäta och utveckla medarbetarengagemang. B-engaged är byggd med en kombination av artificiell intelligens (AI) och det senaste inom medarbetarskap och engagemang. Grunden är Axánds modell för medarbetarundersökningar Den framgångsrika arbetsplatsen. I B-engaged finns mängder av smarta funktioner och cheferna får hjälp hela vägen från start till mål. Tjänsten innehåller bland annat AI-styrda förbättringsförslag. Detta innebär att varje chef utifrån sitt resultat får skräddarsydda förslag på hur de kan arbeta för att förbättra engagemanget i sin grupp. En färdig handlingsplan tas därmed också snabbt fram - allt med några enkla klick. Låter detta spännande? Läs mer på www.b-engaged.se!

Läs mer

Den framgångsrika arbetsplatsen

Den framgångsrika arbetsplatsen är Axánds egen modell för medarbetarundersökningar. Den är en enkel och tydlig medarbetarundersökning där fokus ligger på varje enskild individs ansvar att skapa en framgångsrik arbetsplats. Den framgångsrika arbetsplatsen är en medarbetarundersökning som är lätt att fylla i, visar ett tydligt resultat, och fokuserar på effektivitet, utveckling och positiv anda. Modellen utgår från idéerna kring medarbetarskap och har tagits fram i samarbete med expertis inom arbetslivets psykologi.

Läs mer